Årsregnskap og skattemeldinger

Vi har bred erfaring med årsavslutning for de fleste selskapsformer.

Regnskapsassistanse AS kan hjelpe både deg som er regnskapspliktig og deg som ikke er regnskapspliktig med utarbeidelse av årsregnskap og/eller skattemelding.

Vi kan blant annet bidra med

  • Aksjonærregisteroppgave
  • Skattemelding med vedlegg
  • Årsregnskap med noter
  • Kontantstrømoppstilling
  • Konsernregnskap med konsolidering
  • Dokumentasjon av årsregnskapet iht gjeldende regelverk
  • Innsendelser til Skatteetaten og Brønnøysundregistrene